Vitruvius Interview

CLICK for English Version / Engelse Versie


Ongeveer 2030 jaar nadat hij zijn boek (of beter: zijn tien boeken) onder de titel 'De Architectura' (Over Architectuur) schreef, en voor het eerst in even zoveel jaar, gunde Marcus Vitruvius Pollio mij een exclusief interview. Tijdens dit korte interview behandelt Vitruvius de kernzaken met betrekking tot architectuur op een directe en provocerende wijze, waarmee hij zijn krachtige visie op architectuur herbevestigd. Van zijn zorg dat het nobele vak van de architect devalueert en via zijn confronterende typering van 'De Nederlanders' (be)leert Vitruvius ons over dienstverlening en (echt) leiderschap. Vervolgens stelt Vitruvius zich het belangrijke doel onze gedachten recht te zetten over de architect en architectuur, en weidt hij uit over het belangrijkste verschil tussen deze en 'constructionisme' resp. constructies.

Alhoewel het te verwachten is dat vooral 'professionals' dit interview zullen lezen en hun mening daarover zullen vormen, benadrukt Vitruvius dat zijn boodschap is gericht aan het leiderschap binnen onze organisaties, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.

Veel plezier.

Paul L. Jansen

  1. Over dit interview
  2. Over de Nederlanders
  3. Over Dienstverlening
  4. Over Leiderschap
  5. Over de Architect
  6. Over Architectuur
  7. Over Constructies
  8. Conclusie

Please send your comments to Paul Jansen. This document was updated 7/31/2006.